Kaba Sıva
 

Bayındırlık Poz No: 04.482  

 
 TANIMI  

Çimento bazlı, mineral esaslı, polimer katkılı kaba hazır makine sıvası.
 

 UYGULAMA ALANI

İç ve dış cephelerde; beton, brüt beton, gazbeton, tuğla, bims yüzeyler ile bütün tavan yüzeylerde iç ve dış cephelerde.

HAZIRLIK VE UYGULAMA KURALLARI

1. Yüzeyler toz, boya, kalıp yağı ve aderans azaltıcı maddelerden arındırılmalıdır.
2. Sıva öncesi kırık, delik ve çatlak yüzeylerin tamiri uygun malzeme ile yapılmalıdır. (Tavsiye; Betox Tamir harcı)
3. Uygulamadan önce duvar, su ile mutlaka nemlendirilmelidir.
4. Daha kaliteli sonuç ve yüksek verim için köşelerde sıva profilleri kullanılmalıdır.
5. Farklı malzeme birleşim yerlerinde ve hareketli noktalarda sıva filesi kullanılmalıdır.
6. Sıvax Kaba uygulanacak; tavan,beton, brüt beton ve gaz beton yüzeylerde en az 24 saat önceden, Sıvax-Serpme uygulaması tavsiye edilir.
7. Sıvax Kaba uygulamasından önce, düzgün bir yüzey elde etmek için ano çıtası kullanılması tavsiye edilir.
8. Sıvax Kaba hazırlanan yüzeye hazır sıva makinesi ile serpilir.
9. Sıvanan yüzeyler trapez (elcek) mastarla düzeltilir; sıva prizini aldıktan sonra (15-20 dk) kılıç mastar ile tesfiyesi yapılarak işlem tamamlanır.
10. İkinci kat sıva işlemi Sıvax Kaba uygulandıktan en az 24 saat sonra yapılmalıdır.
11. Kalınlık 2 cm.'den az ise tek kat uygulanır; kalınlık 2 cm'den fazla ise 2. kat 24 saat sonra uygulanır. Uygulamada her kat sıva 2 cm'yi geçmemelidir. 6 cm. kalınlığa kadar sıva yapılabilir.
12. Mastarlanan yüzeye istek halinde Sıvax İnce uygulanarak daha pürüzsüz ince yüzey elde edilebilir.

KÜR: Sıvanın daha dayanıklı olması için, uygulamadan 3 saat sonra başlayarak ortalama 3 gün boyunca belirli
aralıklarla, hava koşullarına bağlı olarak sulanmalıdır.
 

UYARILAR 1. Çimento esaslı malzeme olduğundan direkt olarak solunmamalıdır. Göze temasında bol su ile yıkanmalıdır.
2. Ürüne herhangi bir madde karıştırılmamalıdır. 3. Soğuk havalarda donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
4. Sert rüzgar veya aşırı güneş varsa çabuk kurumaya karşı korunmalıdır.
5. Uygulamanın +5ºC ile +35ºC arasında yapılması önerilir
.
TEKNİK ÖZELLİKLER  
Kuru Birim Ağırlığı 1500 ± 100 Kg/m3
Uygulama kalınlığı 10-20 mm
İşleme süresi 15-20 dakika
Çekme süresi 45 dakika
Kuruma süresi 24 saat
Tam kuruma süresi 15-20 gün
Tane boyut dağılımı 0-1,5 mm
Ortalama basınç dayanımı ≥9 N/mm2 (28-gün)
Ortalama eğilme dayanımı ≥3 N/mm2 (28-gün)
Aderans dayanımı(kuru ortamda) ≥0,4 N/mm2
Tüketim(kg/m2) 15-16 (1 cm kalınlık için)
Torba ağırlığı 50 kg
Su karışım oranı 10-11 lt/50 kg
Renk Gri
Tokside Zehirli değildir
Depolama En çok 8 sıra üst üste
Raf ömrü Uygun koşullarda 1 yıl